Dom Jednego Serca – Historia

Informacja z: chcejezusa.pl – Dom Jednego Serca – Historia

Powstanie wspólnoty „Dom Jednego Serca” łączy się bezpośrednio z dziełem Charyzmatycznych Dni Młodych w Hermanówce, organizowanym przez wspólnotę KAIROS, ks. Zbigniewa Snarskiego i kleryków AWSD. W 2010 roku, po rekolekcjach w Hermanówce, zrodziło się dzieło Charyzmatycznych Spotkań Modlitewnych przy parafii bł. Bolesławy Lament w Białymstoku, prowadzone przez kleryków i „doglądane” duchowo przez ks. Pawła Popielnickiego. Początkowo grupa ludzi spotykała się na wspólnej modlitwie w salce przy kościele, jednak w 2011 roku dzieło bardzo się rozrosło. Przybywało ludzi, którzy chcieli gromadzić się na wspólnym uwielbieniu Boga. Od tamtego czasu spotkania odbywają się w świątyni. Na ich potrzeby powstał zespół muzyczny, nad którym opiekę sprawował – jeszcze wtedy kleryk, dziś już ksiądz -Mateusz Bajena.

Wiele serc spośród osób posługujących muzycznie doświadczyło niesamowitej jedności na modlitwie i pragnęło rozwijać się dalej. Dlatego w grudniu 2013 roku odbyło się spotkanie w domu na ul. Racławickiej, kiedy podjęliśmy decyzję, że chcemy spotykać się na comiesięcznym domie modlitwy i wspólnie modlić się, dzielić i budować głębokie relacje, których fundamentem jest Jezus Chrystus.

Modliliśmy się o poznanie woli Boga względem nas. Na modlitwie osobistej słowem wielu z nas słyszało w sercu słowa: JEDNEGO SERCA. Jasne stało się więc, że tym, co nas łączy- niezależnie od talentu i charyzmatu – jest jedno serce.

W listopadzie 2014 roku nastąpił moment zwrotny w historii Domu. Bóg bardzo konkretnie zaprosił nas do kroczenia we Wspólnocie, którą chce tworzyć naszymi rękoma. Na spotkaniu modlitewnym przez usta głoszącego wypowiedział się na temat swoich planów, tym samym dając nam pewność, że jest z nami.

Każdy z obecnych w zespole zaczął rozeznawać, czy Bóg rzeczywiście powołuje go do tej właśnie wspólnoty.

W grudniu 2014 roku nasi księża pasterze powołali koordynatorów, aby ci towarzyszyli im na drodze wspólnego rozeznawania i modlitwy w intencji wspólnoty.

20 kwietnia 2014 ks. Mateusz udał się do Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Białymstoku, by przybliżyć historię i plan powstania nowej wspólnoty. Następnie został skierowany do Księdza Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego. Otrzymał od niego ustne błogosławieństwo.

Bóg krok po kroku pokazywał, co mamy czynić dalej, ucząc nas przy tym ufności w Jego plan wobec nas. Przez cały czas rozeznawania modliliśmy się o łaskę wypełnienia woli Bożej.

W czerwcu 2015 roku nasza wspólnota została włączona do Stowarzyszenia Chrześcijańskiego Centrum Ewangelizacji, tworząc niezależny oddział. Na dyrektora tej jednostki Asystent Kościelny Stowarzyszenia powołał ks. Mateusza Bajenę.

Ważnym etapem zawiązania wspólnoty był wyjazd do Mediugorje. Szczególnym momentem był dzień 23 lipca 2015, kiedy to punktualnie o godzinie 21.37, na placu Kościoła przy figurze Matki Bożej, zawierzyliśmy Panu wspólnotę Dom Jednego Serca.

Bóg jeden wie, jak dalej potoczy się los wspólnoty. Jednego jesteśmy pewni: Jego plan wobec nas jest pełen miłości, radości i pokoju.