Święto Patronalne służb celnych, finansowych, skarbowych i podatkowych

Informacja z: archibial.pl – Święto Patronalne służb celnych, finansowych, skarbowych i podatkowych


Święto Patronalne służb celnych, finansowych, skarbowych i podatkowych

„Wasza praca także jest powołaniem do troski zarówno o dobro indywidualne jak i wspólne obywateli. Nie zapominajcie jednak, że w niej najważniejszy jest człowiek”- mówił Abp Edward Ozorowski do zgromadzonych w białostockiej archikatedrze funkcjonariuszy i pracowników służb celnych, finansowych, skarbowych i podatkowych.