OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA (13.09.2015r.)

Informacja z: florianbialystok.blogspot.com – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA (13.09.2015r.)


OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

(13.09.2015r.)

1.     Dziś – dwudziesta czwarta niedziela w ciągu roku, a zarazem rozpoczęcie V Tygodnia Wychowania, którego częścią są kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.

2.     Teksty dzisiejszej liturgii słowa podpowiadają nam, że w wychowaniu młodego pokolenia i samowychowaniu należy kłaść nacisk na naśladowanie Chrystusa w dźwiganiu krzyża i na mobilizowaniu do wiary, która wyrażać się będzie w czynach, a przy tym liczyć na pomoc Bożą.

3.     Jutro przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego, obchodzone na pamiątkę odnalezienia relikwii krzyża, na którym umarł Pan Jezus, i wniesienia ich do bazyliki, zbudowanej na miejscu Grobu Pańskiego i Zmartwychwstania Chrystusa. Żyjemy w czasach, gdy znak krzyża bywa źle traktowany przez niektórych, zatem weźmy udział we Mszy Świętej.

4.     We wtorek – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Jej opiece powierzymy wszystkich chorych i cierpiących w naszej parafii.

5.     W czwartek przypada 76. rocznica najazdu Związku Radzieckiego na Polskę. W naszych modlitwach będziemy polecać Bogu wszystkich, którzy zginęli na Wschodzie, a także naszą Ojczyznę i sprawę pokoju na świecie.

6.     W piątek będziemy obchodzić święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski, a także patrona młodzieży i wielu z nas.

7.     Młodzież klas III Gimnazjum prosimy aby zapisywała się na listę kandydatów do Bierzmowania. Zgłoszenie jest koniecznym warunkiem do Bierzmowania. Zapisy w kancelarii w godzinach urzędowania. Pierwsze spotkanie kandydatów odbędzie się w II niedzielę października.

8.     Dzisiaj po Mszach Świętych zapisujemy uczniów od klas IV SP wzwyż na ministrantów.

9.     Kółko Różańcowe pod wezwaniem Św. Floriana złożyło ofiarę w wysokości 650 zł. na budowę Kościoła. Bóg zapłać za ten dar.

10. W przyszłą niedzielę ofiary składane na tacę będą przeznaczone na budowę wieży przy naszym kościele.

11.Msza Święta z okazji 30-lecia istnienia białostockiej wspólnoty Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego  Świata  „Maitri” oraz 20-lecia dzieła  Adopcji Serca będzie sprawowana w niedzielę 20 września o godz.17.00 w kościele Zwiastowania NMP przy ul. Chętnika 80 w Białymstoku.  Eucharystii przewodniczyć będzie Arcybiskup Edward Ozorowski. Po modlitwie: spotkanie z koordynatorem Adopcji, Tadeuszem Makulskim, oraz możliwość obejrzenia wystawy poświęconej temu dziełu.

12.Duszpasterstwo Trzeźwości Archidiecezji Białostockiej serdecznie zaprasza członków, kandydatów i sympatyków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka na 35. Ogólnopolską Pielgrzymkę do Wrocławia, która odbędzie się dnia 26 września 2015 r. Chętni na wspólny wyjazd proszeni są o kontakt drogą emailową, adres:  parafia@kozince.pl – w terminie do 21 września b.r.

13.Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne w Białymstoku oraz Rodzina Cywińskich zaprasza na wystawę CO SIĘ KOMU W DUSZY GRA. MUZYKA ŚWIATA W POLSKIM DOMU. Otwarcie wystawy 16 września 2015 r. o godz. 1800 w siedzibie Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku ul. Warszawska 48 tel. 85 732 40 40.

Ideę wystawy stanowi obecność muzyki w życiu polskiego domu. Muzyki rodzimej, narodowej, ludowej, niegdyś salonowej, a jednocześnie muzyki klasycznej, popularnej oraz folkloru innych narodów i kontynentów. Prezentowane eksponaty są bogate i często niezwykłe – to różnorodne muzykalia, instrumenty muzyczne, dawne nuty z ich urodą graficzną i plastyczną, motywy muzyczne w sztuce użytkowej i dekoracyjnej. Wszystkie one zostały przechowane w polskich domach, w dużej mierze pochodzą z naszego regionu. Kluczem obecności na tej wystawie jest fakt, że zostały zgromadzone przez rodaków również na skutek okoliczności dziejowych, gdy musieli opuścić Polskę. Szczególne miejsce w wystawie mają muzykalia moniuszkowskie i chopinowskie, muzyka z kręgu prowincjonalnego organisty. Osobliwością wystawy jest prezentowanie urządzeń grających od mechanicznych (pozytywki) do odbiorników radiowych, również innych nośników dźwięku, utrzymanych w klimacie lat dwudziestych i trzydziestych.