Rekolekcje katechetów

Informacja z: katecheza.archibial.pl – Rekolekcje katechetów

Zgodnie z § 13 „Regulaminu nadzoru katechetycznego w zakresie nauczania religii rzymskokatolickiej”, Wydział Katechetyczny organizuje rekolekcje. Stosownie do obowiązujących w Archidiecezji „Zasad uczestnictwa katechetów w rekolekcjach”, katecheta uczestniczy obowiązkowo w rekolekcjach organizowanych przez Wydział Katechetyczny co roku, a gdy korzysta z formacji jakiegoś ruchu lub stowarzyszenia kościelnego, obowiązkowo raz na 3 lata. Najnowsza oferta rekolekcyjna: tutaj.