Konkurs literacko-plastyczny

Informacja z: akcja-katolicka.bialystok.opoka.org.pl – Konkurs literacko-plastyczny

Konkurs literacki i plastycznydla dzieci i młodzieży pt.: „Zofia Kossak w służbie Bogu, Kościołowi i Polsce. W 125. rocznicę urodzin”


 

akAkcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Metropolitalnej Białostockiej i z Kuratorium Oświaty w Białymstoku

 zaprasza:
 

 Rodziny, Nauczycieli,  Uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych  placówek oświatowo-kulturalnych z województwa podlaskiego do wzięcia udziału w

 

Konkursie literackim i plastycznym dla dzieci i młodzieży

 
pt.: „Zofia Kossak w służbie Bogu, Kościołowi i Polsce. W 125. rocznicę urodzin”  

 

Regulamin Konkursu