Archidiecezjalny Dzień Katechetyczny – 29 sierpnia 2015 r.

Informacja z: katecheza.archibial.pl – Archidiecezjalny Dzień Katechetyczny – 29 sierpnia 2015 r.

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej zaprasza wszystkich kapłanów oraz katechetów świeckich i zakonnych do udziału w Archidiecezjalnym Dniu Katechetycznym w sobotę 29 sierpnia 2015 r. Spotkanie rozpocznie się o godz. 9.00 Mszą św. sprawowaną w białostockiej katedrze pod przewodnictwem J.E. Księdza Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego, Metropolity Białostockiego. Po Mszy św. obrady w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej, ul. Kościelna 1A, na temat: „Ku czemu wychowywać w XXI wieku?”. Referaty wygłoszą: Prof. UKSW dr hab. Elżbieta Osewska: „Od zagubienia edukacyjnego do pedagogiki wartości” oraz Ks. prof. dr hab. Józef Stala: „Od idola do świętego. W poszukiwaniu wzorów wychowawczych”.