Danusia o ABC…

Informacja pobrana z wzchbialystok.pl – Danusia o ABC…

Danusia o ABC…
W roku 2014 i 2015 uczestniczyłam w spotkaniach organizowanych przez młodych jezuitów w Białymstoku. Spotkania odbywały się raz na miesiąc pod nazwą ABC życia duchowego.