Konferencja naukowa (R)EWOLUCJA MACIERZYŃSTWA

Informacja z: ktk.uwb.edu.pl – Konferencja naukowa (R)EWOLUCJA MACIERZYŃSTWA

25.05.2015 ROKU, w auli widowiskowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii odbyła się konferencja naukowa (R)EWOLUCJA MACIERZYŃSTWA. Do naukowej debaty zostali zaproszeni specjaliści  z różnych dziedzin nauki, aby zagadnienie macierzyństwa omówić z punktu widzenia historii, pedagogiki, socjologii, prawa, medycyny i teologii.

O niekonwencjonalny charakter spotkania zadbali organizatorzy: AKADEMICKIE KOŁO KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY PRZY UNIWERSYTECIE W BIAŁYMSTOKU, Katedra Historii Wychowania UwB, Katedra Teologii Katolickiej UwB oraz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”- zapraszając do jej poprowadzenia konferansjera, aktora i dziennikarza Pana Krzysztofa Szubzdę. Zaproponowana forma wykładów, po których prelegenci zasiedli do debaty naukowej, spotkała się z ogromnym zainteresowaniem – w konferencji wzięło udział ponad trzystu uczestników.