Delegacja KSM AB na Krajowej Radzie KSM w Warszawie

Informacja pobrana z bialystok.ksm.org.pl – Delegacja KSM AB na Krajowej Radzie KSM w Warszawie

W dniu 16 maja 2015 roku delegacja naszego zarządu w składzie:

Małgorzata Karpiesiuk – prezes

Jarosław Sokół -wiceprezes

Alicja Dąbrowska – skarbnik

Iwona Sokół – zastępca sekretarza

Anna Świderska – członek zarządu

Przemysław Śliżewski – specjalista ds.mediów w KSM AB, uczestniczyła w obradach Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Obrady jak co roku miejsce miały w budynku Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.