Prawne, medyczne i etyczne aspekty ochrony ludzkiego życia i rodziny – konferencja

Informacja z: ktk.uwb.edu.pl – Prawne, medyczne i etyczne aspekty ochrony ludzkiego życia i rodziny – konferencja

W dniu 25 marca 2015 r.  w 20 rocznicę opublikowania encykliki  Evangelium vitae Jana Pawła II odbyła się konferencja naukowa: Prawne, medyczne i etyczne aspekty ochrony ludzkiego życia i rodziny.   Organizatorami konferencji była Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku, Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Białostockiej, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy oddział Podlaski, Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych, Białostockie Forum Życia i Rodziny, Civitas Cristiana.

Pierwszy wykład pt „Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej” wygłosił dr Tymoteusz Zych z Ordo Iuris. W swoim wystąpieniu zaznaczył że konwencja nie wprowadza w Polsce żadnych nowych uregulowań prawnych co do 3 celów dokumentu : zapobieganie przemocy wobec kobiet, ochrona jej ofiar oraz ściganie sprawców. Wątpliwości wprowadzają jej ideologiczne podstawy takie jak gender. W konwencji, jak podkreślił prelegent, nie zwraca się na realne źródła przemocy (uzależnienia, seksualizacja wizerunku kobiety) lecz ideologiczne motywacje „inżynierii społecznej”.