Niedziela Miłosierdzia Pańskiego

Informacja pobrana z akcja-katolicka.bialystok.opoka.org.pl – Niedziela Miłosierdzia Pańskiego

„Ojciec Święty Jan Paweł II łaskawie polecił, aby w Mszale Rzymskim po tytule ŤII Niedziela Wielkanocnať dodać określenie Ťczyli Miłosierdzia Bożegoť, nakazując zarazem, by w liturgii tej Niedzieli posługiwano się zawsze tekstami, które na ten dzień przewidziane są w tymże Mszale i w Liturgii Godzin obrządku rzymskiego.” /Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dekret – Dekret w sprawie Niedzieli Miłosierdzia Bożego. 5.05.2000/