NOWA EWANGELIZACJA – między teorią a praktyką

Informacja pobrana z ktk.uwb.edu.pl – NOWA EWANGELIZACJA – między teorią a praktyką

10Katedra Teologii Katolickiej UwB tradycją lat ubiegłych zaprosiła duszpasterzy archidiecezji białostockiej na warsztaty poświęcone nowej ewangelizacji. Podczas dwudniowej sesji udział wzięło około 250 osób. Do wygłoszenia referatów poproszono ks. prof. dr hab. Henryka Seweryniaka z UKSW oraz ks. Krzysztofa Kralkę, dyrektora Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji z Lublina.

Ks. prof. dr hab. Seweryniak jako konsultor Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji, przypomniał nauczanie trzech ostatnich papieży na temat nowej ewangelizacji. U św. Jana Pawła II zauważył, że jego nauczanie było wynikiem wnikliwej analizy sytuacji panującej w Europie i na świecie. Bronił Kościół przed fałszywym obrazem nowej ewangelizacji, który próbowano łączyć z głoszeniem „nowej ewangelii” której źródłem byłyby potrzeby człowieka oraz współczesna kultura. Stąd też Papież Polak mówił o nowej ewangelizacji jako o głoszeniu wyłącznie tej samej Ewangelii ale z nowym zapałem, nowymi metodami oraz nowymi środkami wyrazu. Sercem każdego głoszenia jest kerygmat. Przypominając nauczanie Benedykta XVI o nowej ewangelizacji, prelegent wskazał, że dzieło to, jako zadanie całego Kościoła, powinno być prowadzone za pomocą nowych środków komunikacji, aby rozpalić w człowieku „żar wiary”. Następca Jana Pawła II nadał też nowej ewangelizacji ramy organizacyjne i struktury czego przejawem był zwołany Synod. Ks. prof. dr hab. Seweryniak odwołując się do nauczania papieża Franciszka nową ewangelizację nazwał dziełem samego Boga, a misyjne nawrócenie jest duszpasterską szansą.

Kolejny prelegent Ks. Krzysztof Kralka SAC w referacie wskazał na strategię nowej ewangelizacji. Odwołując się do obrazu wieczernika wskazał, jakich ludzi mamy dziś w Kościele oraz to co mamy robić, aby tych którzy deklarują się za wierzących uformować na dobrych ewangelizatorów, a tych którzy są poszukujący lub odeszli od Kościoła zainteresować Jezusem Chrystusem. Ks. Krzysztof Kralka szansę widzi w przepowiadaniu kerygmatu oraz dobrej katechizacji. Zachęcał też, aby podejmowane działania duszpasterskie były dostosowane do potrzeb parafii. Przestrzegał także przed pokusami zrezygnowania lub wręcz wyeliminowania tradycyjnych form duszpasterskich. Nowa ewangelizacja jest raczej formą ich pogłębienia i świadomego przeżywania.

Po wygłoszonych referatach uczestnicy konferencji podzielili się na 5 grup dyskusyjnych, w których dyskutowali o problemach ewangelizacyjnych w archidiecezji białostockiej.

01030507091102040608