Konferencja naukowa na temat etyki w Polsce i klauzuli sumienia w szkole

Informacja pobrana z ktk.uwb.edu.pl – Konferencja naukowa na temat etyki w Polsce i klauzuli sumienia w szkole

01Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku przy udziale Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej w dniu 10 stycznia 2015 r. w ramach zorganizowanej konferencji naukowo-pastoralnej gościła z wykładami ks. Abp Henryka Hosera, SAC z Warszawy  i ks. dr hab. Tadeusza Zadykowicza z KUL. Prawie 200 słuchaczy mogło wysłuchać wykładów na temat jakiej etyki potrzebują ludzie w Polsce oraz o klauzuli sumienia w szkole.

Ks. Abp Henryk Hoser, znany bioetyk, skupił się na ocenie aktualnej kondycji etycznej społeczeństwa w Polsce. W swoim wystąpieniu podkreślił obecność „chaosu aksjologicznego” w społeczeństwie coraz częściej dotykanym przez depresje i zachowania narcystyczne. Źródłem takiego chaosu jest postmodernizm negujący prawa moralne i etykę, prowadzący do zaprzeczenia racjonalizmu i odrzucenia trwałych wartości.

Prelegent zachęcał słuchaczy do zagłębienia się w tajemnicę sumienia, do poszukiwania sensu bez odrzucania obiektywnej prawdy. W wykładzie znalazły się też odniesienia do źle pojętej tolerancji, ideologii gender, nadużywaniu wolności, prowadzącej do krzywdy drugiego człowieka.

Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz w swoim wykładzie ukazał środowisko szkolne, jako miejsce, w którym również obowiązuje klauzula sumienia. Nie jest to przywilej, ale wynika z takich dokumentów jak Konstytucja, Karta Nauczyciela, w których mówi się o godności człowieka i poszanowaniu wolności sumienia. Podkreślił, że to właśnie „klauzula sumienia jest instrumentem realizacji wolności sumienia”. Prawo do sprzeciwu sumienia w pracy w szkole jest wtedy, kiedy widać chęć zastąpienia rodziców przez szkołę w funkcji wychowawczej, propagowanie fałszywych lub fragmentarycznych ideologii oraz wtedy, gdy system edukacyjny propaguje nierzetelną i niesprawdzoną wiedzę. Prelegent zauważył, iż często żąda się od nauczyciela podwójnej moralności, a przecież jest jedno sumienie i jedna moralność. Nie można nikogo zmuszać do działania wbrew własnemu sumieniu, nawet w przypadku sumienia błędnego.
Słuchaczami konferencji byli duszpasterze, siostry zakonne, katecheci, katechetki oraz studenci Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie z sekcji Jana Chrzciciela w Białymstoku.

0302