I Niedziela Adwentu

Informacja z: parafiarynki.pl – I Niedziela Adwentu

I Niedziela Adwentu

Różaniec śpiewają Zimnochy

Msze Św. Roratnie o Matce Bożej w okresie Adwentu w środy i soboty o godz: 7.00

REKOLEKCJE ADWENTOWE pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej

Województwa Podlaskiego odbędą się w dniach 7 – 8 – 9  grudnia br.,

niedziela – poniedziałek – wtorek.

Msza Święta codziennie o godz. 19.30 w Starym Kościele Farnym w

Białymstoku. **

**Rekolekcje prowadzi o. Michał Paluch z Zakonu Dominikanów

I Piątek 7.00 i 17.00

I Sobota o 7.00