Piesza Pielgrzymka Rodzin do Krypna – 06.09.2014

Informacja z: parafia-fasty.pl – Piesza Pielgrzymka Rodzin do Krypna – 06.09.2014