Przyjęcie nowych ministrantów

Informacja pobrana z matkakosciola.pl – Przyjęcie nowych ministrantów


W

czoraj podczas Mszy świętej o godzinie 10 odbył się obrzęd przyjęcia nowych ministrantów. Grono Liturgicznej Służby Ołtarza powiększyło się o sześciu chłopców. Nowi ministranci od kilku miesięcy przygotowywali się do posługi,gdy jako aspiranci zgłębiali tajniki „ministrantury”. Mszy świętej przewodniczył oraz nowych ministrantów przyjął i pobłogosławił ich opiekun ks. Marek Bielawski.

Serdecznie dziękujemy rodzicom, dziadkom nowych ministrantów za trud przygotowania tych młodych ludzi do wiary. 

Serdecznie dziękujemy rodzicom, dziadkom nowych ministrantów za trud przygotowania tych młodych ludzi do wiary.
Nowym ministrantom, życzymy, aby przez całe życie odpowiadali z serca Jezusowi: Zawsze i wszędzie.