Pielgrzymka do Krypna – 07.09.2013

Informacja z: parafia-fasty.pl – Pielgrzymka do Krypna – 07.09.2013