Informacja o rekrutacji 2013/2014

Informacja z: teologia.archibial.pl – Informacja o rekrutacji 2013/2014

Studium Teologii w Białymstoku jest filią Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, sekcja św. Jana Chciciela. Celem Studium jest umożliwienie osobom świeckim i zakonnym zdobycia formacji teologicznej na poziomie akademickim. Studia odbywają się systemem zaocznym, trwają 6 lat i wieńczy je magisterium z Teologii w kierunku katechetecznym lub ogólnym. Zajęcia dydaktyczne w uczelni odbywają się we wszystkie soboty roku akademickiego począwszy od października w wymiarze 10 godzin. Studia mogą podjąć osoby zakonne i świeckie akceptujące w całości regulamin studiów oraz towarzyszącą im formację duchową.