ZARZĄDZENIE KSIĘDZA ARCYBISKUPA TADEUSZA WOJDY, METROPOLITY BIAŁOSTOCKIEGO Z 14.03.2020r.

Informacja pobrana z swkrzysztofbialystok.pl – ZARZĄDZENIE KSIĘDZA ARCYBISKUPA TADEUSZA WOJDY, METROPOLITY BIAŁOSTOCKIEGO Z 14.03.2020r.

Czcigodni Kapłani, Drodzy Siostry i Bracia,

Jesteśmy w obliczu próby, która wymaga od nas wszystkich wielkiej dojrzałości i najwyższej odpowiedzialności. Rozprzestrzeniająca się epidemia koronawirusa ma już zasięg światowy i trudno jest przewidzieć jakie będą jej skutki. Dlatego zmusza nas ona do podejmowania odpowiedzialnych decyzji, przyjmowania postaw i zachowań, motywowanych wiarą oraz dobrem zarówno własnym jak i innych. W tym szczególnym momencie musimy zjednoczyć wszystkie siły, aby wspólnie walczyć z biologicznym zagrożeniem, które w innych krajach już zbiera śmiertelne żniwo. Wszystkim nam powinno zależeć, aby zagrożenie epidemiologiczne ustało tak szybko jak to jest tylko możliwe.
W związku z powyższym, proszę wszystkich o skrupulatne przestrzeganie zaleceń przesyłanych komunikatów, które biorą pod uwagę zarządzenia Władz Państwowych jak i Konferencji Episkopatu.
Usilnie proszę wszystkich o głęboką modlitwę osobistą oraz o zachęcanie siebie nawzajem do wytrwałej modlitwy, nawrócenia serca przez sakrament pojednania, adorację Najświętszego Sakramentu, uczestniczenie we Mszy św. za pośrednictwem środków przekazu i możliwości Komunii św. duchowej. Godziny transmisji są podane na stronie internetowej Archidiecezji.
Kapłanów oraz osoby konsekrowane proszę o zbieranie się w kościołach i kaplicach domowych na różaniec o godz. 20,30 w intencji chorych i o ustanie epidemii.
Otoczmy modlitwą lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, cały personel służby zdrowia oraz pracowników innych służb, którzy często z narażeniem własnego zdrowia, a nawet życia, niosą pomoc chorym i umierającym.
Z racji na najnowsze dyspozycje Władz Państwowych, ograniczam możliwość uczestnictwa wiernych we Mszach św. w kościołach i kaplicach (w niedziele i w dni powszednie) do osób zamawiających intencję mszalną, a w wypadku pogrzebu, do najbliższej rodziny. We wszystkich Mszach, wraz z duchowieństwem parafialnym, posługującymi w liturgii i uczestnikami może brać udział maksymalnie 50 osób.
Na czas do odwołania należy odłożyć rekolekcje parafialne, spotkania wspólnot, katechezy przedmałżeńskie, spotkania komunijne i wszystkie inne.
Zalecam nienapełnianie kropielnic wodą święconą, przekazywanie znaku pokoju tylko przez skłon głowy oraz przypominam o możliwości udzielania Komunii św. na rękę tym, którzy o to proszą.
Kapłanów proszę o jeszcze większą dyspozycyjność w konfesjonałach, aby każdy kto pragnie mógł przystąpić do sakramentu pojednania.
W duchu miłości ewangelicznej proszę o objęcie szczególną opieką chorych i potrzebujących. Miejmy wielkie serce i szeroko otwarte oczy, aby dostrzec każdą osobę, która w tych trudnych chwilach znajdzie się w potrzebie, aby miłosierdzie Boże docierało do każdego.
Wszystkich kapłanów proszę o zachowywanie rezydencji i nieopuszczanie plebanii poza wypadkami uzasadnionymi racjami duszpasterskimi.
Do 29 marca br. zamknięte będą: Sąd Metropolitalny Białostocki, Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne, Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne, Księgarnia Archidiecezjalna i inne instytucje. W Kurii pełnione będą dyżury w godz. 9.00-13.30. Wszystkie sprawy można będzie załatwiać telefonicznie lub drogą mailową.

Niech Pan Bóg udziela nam Swojego błogosławieństwa, a Matka Boża Miłosierdzia otacza swoją macierzyńską opieką.
Abp Tadeusz Wojda SAC
Metropolita Białostocki

Mając na uwadze wzrost zakażeń koronawirusem także w naszym kraju i wynikające z niego zagrożenia zdrowia i życia, zwłaszcza dla osób starszych i chorych, zgodnie z rekomendacjami Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski zarządzam wprowadzenie następujących prewencyjnych środków ostrożności:

1. Zgodnie z kan. 87 §1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie gorąco zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie w łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe Mszy Świętych i innych nabożeństw.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a. kapłani przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominam, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi i relikwiom należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. Ponadto do dnia 29 marca br.:
a. zaplanowane przed Wielkanocą liturgie udzielenia sakramentu bierzmowania w parafiach zostają przeniesione na terminy późniejsze,
b. zostają zawieszone rekolekcje szkolne organizowane przez parafie, rekolekcje i dni skupienia dla dzieci i młodzieży organizowane w ośrodkach rekolekcyjnych w Archidiecezji, spotkania formacyjne w związku z przygotowaniem do I Komunii św. i sakramentu bierzmowania, pielgrzymki grupowe,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

4. Proszę o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Zachęcam wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę w tych intencjach. Polecam duszpasterzom:
a. aby odprawiali raz w tygodniu Msze św. wotywne w intencji chorych i oddalenie epidemii,
b. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

W tym czasie zagrożenia i wielkiego wysiłku podejmowanego w walce z epidemią wszystkich powierzam opiece Matki Bożej Pani Miłosierdzia, otaczam modlitwą i udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

Abp Tadeusz Wojda SAC
Metropolita Białostocki

INFORMACJE DLA PARAFII PW. ŚW. KRZYSZTOFA

Na dzień dzisiejszy godziny Mszy św. w naszym kościele w niedzielę i dni powszednie pozostają bez zmian. Msza św. w sobotę o godz. 18.00 będzie z formularza niedzielnego.
Intencje przyjęte na dany dzień i godzinę będą odprawione zgodnie z wcześniejszym ustaleniem z zamawiającymi.
Kancelaria parafialna czynna na telefon 515 022 093 lub e-mail redakcja@swkrzysztofbialystok.pl
Spotkania dzieci i młodzieży oraz wspólnot na plebanii i w kościele zawieszone do odwołania. Odwołane zostaje nabożeństwo Drogi Krzyżowej w soboty o 17.30 z udziałem dzieci.
Odwołujemy Parafialne Rekolekcje Wielkopostne, które miały się odbyć w dniach 27 – 28 – 29 marca.
Zachęcam do modlitwy do środy w łączności z Papieżem Franciszkiem o godz. 12.00 Anioł Pański, Litania Loretańska i Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia…
Po każdej Mszy św. o godz. 18.00 świadomi naszej bezsilności w obliczu rozprzestrzeniania się koronawirusa modlimy się Koronką do Bożego Miłosierdzia i prosimy o zachowanie słowami Suplikacji: Święty Boże, Święty Mocny….
Sakrament Pokuty przed każdą Mszą świętą
Zachęcam wszystkie osoby do przyjmowania Komunii świętej na rękę.

Kochani! Modlę się za Was, oddaję Bogu i opiece MB, św. Krzysztofa i bł. ks. Michał Sopoćki. Bardzo Was proszę o zachowanie spokoju i ostrożności. Pozostanie w tych dniach w Waszych domach uczestnicząc w Mszach św. i nabożeństwach za pośrednictwem środków społecznego przekazu.

ks. Dariusz
14.03.2020 r.

INFORMACJE
w sprawie transmisji Mszy Świętych

Niedziela, 15 marca 2020 r.
7:00 –TVP 1
9:00 – Polskie Radio,Program Pierwszy
9:30 – Telewizja TRWAM
11.00– TVP 1
13:00 – TVP POLONIA

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. –niedziela, 22 marca 2020 r.
7:00 – z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach – TVP1

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – piątek, 20 marca 2020 r.
20:00 –z Jasnej Góry w intencji ustania epidemii,TVP3pasmo ogólnopolskie oraz na kanale YouToube dostępnym na stronach internetowych: www.jasnagóra.pl i www. episkopat.pl.

Ponadto, transmisje Mszy Świętych będą dostępne za pośrednictwem innych telewizji, stacji radiowych oraz w internecie.
Transmisje przez środki społecznego przekazu Archidiecezji Białostockiej:
Kanał YouTube ArchiBial
Niedziela, 15 marca 2020 r.
godz. 12.00 – transmisja Mszy św. z kościoła pw. Matki Bożej Fatimskiej w Białymstoku
godz. 18.00 – transmisja Mszy św. z Archikatedry białostockiej
Dni powszednie
8.00 – transmisja Mszy św. z kaplicy Kurii Metropolitalnej Białostockiej
16-19 marca (poniedziałek–czwartek)
17.00 – Rekolekcje wielkopostne
20 marca (piętek)
17.00 – Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

Radio i 103.3 FM
Niedziela – transmisja
7.00 – transmisja Mszy św. z kościoła pw. Maksymiliana Kolbego w Białymstoku
12.30 – transmisja Mszy św. z kościoła pw. Maksymiliana Kolbego w Białymstoku

Dni powszednie
18.00 – transmisja Mszy św. z kościoła pw. Maksymiliana Kolbego w Białymstoku


Podziel się na:
 • Digg
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Dodaj do ulubionych
 • Drukuj
 • email
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Twitter
 • Ulubione
 • Wykop
 • Śledzik