ZARZĄDZENIE ABP. TADEUSZA WOJDY METROPOLITY BIAŁOSTOCKIEGO 7 MAJA 2020 ROKU

Informacja pobrana z parafiaswrodzina.pl – ZARZĄDZENIE ABP. TADEUSZA WOJDY METROPOLITY BIAŁOSTOCKIEGO 7 MAJA 2020 ROKU

ZARZĄDZENIE ABP. TADEUSZA WOJDY METROPOLITY BIAŁOSTOCKIEGO
7 MAJA 2020 ROKU

 1. Do 25 maja 2020 r. zostaje przedłużona dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Biorący udział w liturgii powinni zachować obowiązujące przepisy sanitarne.
 2. Zachęcam do podjęcia wysiłku przywracania rzeczywistego życia sakramentalnego. Należy więc uczynić wszystko, co możliwe, aby wierni korzystali z Mszy św. i innych sakramentów, w dni powszednie, w oczekiwaniu na decyzję, kiedy w niedzielę będzie można bez ograniczeń uczestniczyć w Eucharystii. Przestrzeń wirtualna nie może zastąpić rzeczywistego uczestnictwa we Mszy św., a jest sposobem przetrwania w postawie pragnienia większego dobra, jakie daje realne bycie we wzajemnej wspólnocie miłości i sakramentów.
 3. Przypominam, że dopuszcza się, na prośbę rodziców, możliwość organizowania I Komunii św. indywidualnej lub w małych grupach z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Decyzję w tej sprawie podejmuje miejscowy Proboszcz w uzgodnieniu z rodzicami, uwzględniając aktualne przepisy sanitarne.
 4. Zalecam, aby w niedzielę 17 maja 2020 r. we wszystkich kościołach parafialnych Archidiecezji została odprawiona Msza św. w intencji dziękczynnej w 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II.
 5. Do odwołania zawieszam organizowanie Sakramentu Bierzmowania.
 6. Zostają odwołane:
 • Piesza Pielgrzymka Kobiet do Świętej Wody 23 maja 2020 r.
 • IX Archidiecezjalna Pielgrzymka Dzieci Pierwszokomunijnych do Sokółki 6 czerwca 2020 r.
 • V Rowerowa Pielgrzymka do Różanegostoku w dniach 20-21 czerwca 2020 r.
 • XL Piesza Pielgrzymka do Różanegostoku w dniach 26-28 czerwca 2020 r.
 • XXIV Archidiecezjalna Piesza Pielgrzymka Rodzin do Juchnowca 4 lipca 2020 r.
 • Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę „Rowerynka” w dniach 3-10 sierpnia 2020 r.
 • XXXIV Białostocka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę w dniach 30 lipca – 12 sierpnia 2020 r.
 • XXVIII Ekumeniczna Piesza Pielgrzymka do Wilna w dniach 16-25 sierpnia 2020 r.

Wszystkim wyrażam wdzięczność za podejmowane inicjatywy duszpasterskie, również te za pośrednictwem środków komunikacji społecznej, aby w tym trudnym czasie epidemii koronawirusa, zapewnić wiernym stały kontakt ze Słowem Bożym i uczestnictwo w życiu sakramentalnym.

Wszystkich otaczam modlitwą i z serca błogosławię

Abp Tadeusz Wojda
METROPOLITA BIAŁOSTOCKI


Podziel się na:
 • Digg
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Dodaj do ulubionych
 • Drukuj
 • email
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Twitter
 • Ulubione
 • Wykop
 • Śledzik