XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 18 października 2020r.

Informacja pobrana z swkrzysztofbialystok.pl – XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 18 października 2020r.

ZARZĄDZENIE DOTYCZĄCE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY ORAZ DUSZPASTERSTWA W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA
Nadejście drugiej fali pandemii jest dla nas wszystkich kolejnym trudnym doświadczeniem. Przychodzi nam ponownie zmierzyć się z tym wyzwaniem i chcemy to czynić w duchu solidarności i braterstwa, manifestując gotowość niesienia w miarę możliwości pomocy tym, którzy jej potrzebują lub będą potrzebować.
Pokonanie pandemii zależy w dużej mierze od naszej świadomej odpowiedzialności, zachowania reguł bezpieczeństwa i higieny. W związku z tym podaję obowiązujące zasady, które należy wdrożyć podczas sprawowania liturgii i innych obowiązków duszpasterskich.
1. Dyspensa
Przypominam, że zgodnie z zarządzeniem z dnia 13marca br. w Archidiecezji Białostockiej obowiązuje dyspensa od niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej dla następujących wiernych:
– osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
– osób w podeszłym wieku i kobiet w stanie błogosławionym,
– osób, które czują wielką obawę przed zarażeniem.
W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych w tzw. „strefie czerwonej” udzielam ponadto ogólnej dyspensy od wspomnianego obowiązku osobom przebywającym w takiej strefie w okresie jej obowiązywania.
2. Liczba wiernych uczestniczących w nabożeństwach liturgicznych
Liczbę wiernych uczestniczących w nabożeństwiewyznaczają ograniczenia sanitarne:
– w strefie żółtej – 1 osoba na 4 m², – w strefie czerwonej – 1 osoba na 7 m².
3. Środki ochrony osobistej
Przypominam, że obowiązek zakrywania przyłbicą lub maseczką nosa i ust, mają:
– wierni uczestniczący w liturgii, chyba że posiadają zwolnienie wynikające
z przeciwskazań medycznych,
– pracownicy kościelni w sytuacjach kontaktu z innymi osobami (np. podczas zbierania tacy, czy w czasie przygotowania paramentów w świątyni, w której przebywają inne osoby),
– służba liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej, z wyjątkiem diakona, lektora i psalmisty w momentach czytania lub śpiewu,
– koncelebransi i pozostali szafarze podczas rozdawania Komunii Świętej,
– szafarze sprawujący sakrament pokuty.
Parafia powinna zaopatrzyć się w dozowniki z płynem dezynfekującym, które należy ustawić przy drzwiach wejściowych (lecz nie w kropielnicach). Należy ponadto przy drzwiach wejściowych umieścić przypomnienie o obowiązku stosowania maseczek.
4. Udzielanie Komunii Świętej
– Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno zmuszać wiernych do przyjmowania Komunii Świętej na rękę, jak i jej odmawiać.
– Za każdym razem należy wyraźnie ogłosić porządek przyjmowania Komunii Świętej. Należy utworzyć oddzielne rzędy dla przyjmujących Komunię Świętą do ust i na rękę. Jeśli obecny jest tylko jeden szafarz, Komunię Świętą udziela najpierw na rękę, a następnie przyjmującym do ust. Jeśli jest większa liczba szafarzy, wówczas każdy z nich komunikuje w oddzielnym rzędzie.
– Kapłani pomagający celebransowi rozdawać Komunię Świętą winni bezpośrednio przed tą czynnością zdezynfekować ręce.
5. Sakrament pokuty i pojednania
Przy sprawowaniu Sakramentu pokuty i pojednania zaleca się używanie konfesjonałów otwartych, a nie zamkniętych (szafowych).W konfesjonałach na kratkach od strony penitenta należy umieścić folie ochronne,wymieniać je przynajmniej raz w tygodniu i regularnie dezynfekować.
6. Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny
– W związku z Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym należy zachęcać wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą „Oktawę” Uroczystości.
– Tam gdzie jest możliwe, zamiast jednej tradycyjnej procesji w dniu 1 listopada można zaproponować nabożeństwa za zmarłych w kolejnych dniach „Oktawy”.
– W Dzień Zaduszny należy zachować wszelkie środki ostrożności przy ewentualnym organizowaniu Mszy Świętej na cmentarzu.
Proszę o przyjęcie ze zrozumieniem powyższych wytycznych, ścisłe ich przestrzeganie i jasne ich zakomunikowanie wiernym.
Zachęcam ponadto, aby na zakończenie Mszy Świętej powrócić do praktyki śpiewu Suplikacji w intencji ustania epidemii, za chorych i personel medyczny oraz w intencji zmarłych.
Wszystkim wyrażam słowa wdzięczności za wspólny wysiłek w kształtowaniu naszej świadomości chrześcijańskiej i w budowaniu wspólnoty Kościoła w trudnych czasach epidemii. Całą wspólnotę archidiecezjalną otaczam codzienną modlitwą, upraszając dla wszystkich obfitości Bożego błogosławieństwa oraz zdrowia duszy i ciała.
† Tadeusz Wojda
Arcybiskup Metropolita Białostocki
Ks. Andrzej Kakareko
KANCLERZ KURII

Białystok, dnia 16 października 2020 r.
Nr 961/20/A

OGŁOSZENIA PARAFIALNE!
1/ Transmisja online Mszy św. w niedziele o godz. 11.30, a w tygodniu Msza św. i nabożeństwo rózańcowe o godz. 18.00
2/ Dziękuję paniom z KŻR pw. św. Krzysztofa za sprzątnięcie kościoła.
3/ Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych i kościelnych podczas Mszy św. i innych nabożeństw w naszej świątyni może przebywać jednocześnie 53 osoby.
4/ Zachęcamy do udziału w Mszy św. niedzielnej w soboty o godz.18.00
5/ Codzienne Msze św. o godz. 6.30 i 18.00 są dobrą okazją do spotkania się ze swoim Stwórcą i Odkupicielem. Zapraszamy do uczestnictwa.
6/ Modlitwa zwana „Wypominkami”za zmarłych sprawowana będzie 2 i 4 XI oraz 3 i 5 XI o godz. 17.00


Podziel się na:
 • Digg
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Dodaj do ulubionych
 • Drukuj
 • email
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Twitter
 • Ulubione
 • Wykop
 • Śledzik