Słowo do wspólnoty parafialnej

Informacja pobrana z krolowarodzin.pl – Słowo do wspólnoty parafialnej

słowo

Drodzy parafianie poświęćcie chwile, przekażcie proszę bliskim, udostępnijcie.
Jesteśmy w trudnej sytuacji, ale jesteśmy i pozostajemy w tym razem. Dziś jeszcze bardziej czujemy się braćmi i siostrami wobec trudności, które nas spotkały. Wirus może ograniczyć sposób naszego funkcjonowania, poruszania się, uczestnictwa w nabożeństwach, ale nie jest w stanie ograniczyć naszego serca. Jesteśmy wezwani do jeszcze głębszego przeżycia wielkiego postu. Przeżycia go naszym sercem, którym mamy dzielić się z bratem i siostrą. W Środę Popielcową zostaliśmy wezwani do nawrócenia: „Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty” (Jl 2, 12). Obecna sytuacja dla wierzących jest swoistym rozdzieraniem serca które pragnie dostrzegać bliskich i pozostać otwarte na Boga i Jego łaskę. Poczujmy się odpowiedzialni za nas, nasze rodziny i nasze wspólnoty. Wspólnie zanoszona modlitwa ma zawsze niesamowitą moc. I nawet jeśli fizycznie nie będziemy mogli być razem, to duchowo złączeni z całą komunią Świętych wzywajmy Bożej pomocy i opieki w obliczu trudności. Choć kościoły mogą być za chwilę zamknięte, to każdy z nas może w każdej chwili otworzyć Pismo Święte, wziąć różaniec do ręki, posłuchać dobrych rekolekcji, modlić się. W tym szczególnym Wielkim Poście poczujmy się wezwani do poszukania czegoś więcej, innych pomocnych form budowania naszej relacji z Jezusem.
Zaistniała sytuacja jest także trudna dla nas kapłanów. Trwamy wiernie w sprawowaniu sakramentów i modlitwie, umacniając się razem z Wami obecnością Chrystusa. Jednocześnie stoją przed nami wyzwania organizacyjne, które sprawiają, że nie wiemy do końca jak mamy się zachować. Jako odpowiedzialni za wspólnotę jesteśmy zobligowani by podjąć kroki zgodne z wytycznymi odpowiednich służb oraz biorąc pod uwagę wskazania Konferencji Episkopatu Polski oraz Arcybiskupa Metropolity Białostockiego.
W związku z zaistniałą sytuacją, pragnę Was poinformować, że nabożeństwa w naszej parafii będą odprawiane według dotychczasowego porządku: dni powszednie 6:30, 7:00 i 18:00 w niedzielę 7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 14:00, 18:00, 19:30. W niedzielę ze Mszy św. o godz. 9:00 i 12:00 z myślą o osobach starszych i chorych oraz tych, którzy zdecydują się pozostać w domach przeprowadzimy transmisję internetową aby pozostać z Wami w modlitewnej łączności. Liturgia i nabożeństwa w naszej parafii będą sprawowane z zastosowaniem wszelkich zarządzeń a mianowicie:
Jako kapłani przed rozpoczęciem liturgii w dalszym ciągu będziemy stosowali dotychczasowe zwyczaje związane z zasadami higieny, jednocześnie dodatkowo przed udzieleniem komunii św. będziemy dezynfekowali dłonie odpowiednim preparatem.
W duchu miłości przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, dopuszczając tą możliwość pozostawiamy jednocześnie w naszej parafii dotychczasową formę przyjmowania Komunii św. umożliwiając dokonanie wyboru. Wiemy, że dla niektórych osób może to stanowić duchową trudność. Komunia św. zawsze pozostaje święta, jest to Boże Ciało. W zaistniałej sytuacji, aby uniknąć rozprzestrzeniania się wirusa Kościół dopuszcza przyjęcie komunii świętej na rękę. Komunia nie jest źródłem przenoszenia wirusa, mogą to jednak czynić ludzkie dłonie (stąd będziemy stosowali dotychczasowe zasady higieny obecnie poszerzając je o dezynfekcje odpowiednim preparatem). W duchu ogromnego szacunku i czci skupmy się na głębi, a nie jedynie sposobie przyjęcia Chrystusa do swego serca.
Zachęcamy, aby na ten czas znak pokoju przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk.
Na kratkach konfesjonałów pozostają folie ochronne, które systematycznie będziemy wymieniać. Rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.
Jednocześnie odwołujemy wszystkie dodatkowe spotkania formacyjne grup, wspólnot, ruchów i stowarzyszeń naszej parafii.
W wytycznych jest mowa o pozostaniu w domach, szczególnie osób starszych. Jest to piękne i trudne zarazem. Bardzo piękne jest przywiązanie do uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii i niech tak będzie zawsze. Trudne jest to by pozostać w domu, jednak w sytuacji zagrożenia poczujmy się zrozumiani przez Chrystusa. Tyle razy przychodziliśmy do Niego, dlaczego tym razem On nie miałby przyjść do nas. Przeżywane i związane z tym cierpienia i trudności duchowe jednoczmy z ofiarą Chrystusa i składajmy we wspólnych intencjach. Proszę, abyście ze swoim bliskim (szczególnie osobom starszym i chorym) przypomnieli i wspólnie z nimi rozważyli w modlitwie i sercu decyzję o udziale w niedzielnej Eucharystii, mając na względzie treści udzielonej dyspensy przez Arcybiskupa Metropolitę Białostockiego a mianowicie:
1. Zgodnie z kan. 87 §1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie gorąco zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie w łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe Mszy Świętych i innych nabożeństw.
Zachęcamy każdego z Was, abyście poza liturgią nawiedzali kościół na gorliwą modlitwę osobistą. W tym celu, wg. wytycznych i wskazanych możliwości nasz kościół tak jak dotychczas będzie otwarty od porannej do wieczornej Mszy św. abyśmy mieli możliwość osobistej modlitwy i adoracji Najśwętszego Sakramentu. Zachęceni przez naszego ks. Arcybiskupa z głęboką wiarą prośmy Boga o oddalenie zagrożenia, ochronę przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych.
Kościół może zrezygnować z wielu form pobożności i spotkań formacyjnych, nie może zrezygnować z sakramentów. Pamiętając w tym trudnym czasie o nieskończonej mocy wstawiennictwa i ochrony, jaką daje całej ludzkości codzienne odnawianie ofiary Chrystusa na krzyżu, pamiętając, że ten wielki egzorcyzm, chroni świat przed złem i samozniszczeniem, my kapłani będziemy wiernie sprawować Eucharystię, sprawować sakramenty i modlić się prosząc Boga w intencji chorych i oddalenie epidemii.
W trosce o Wasze dobro duchowe wraz z rozwojem wydarzeń i potrzebami będziemy informowali Was o dodatkowych okazjach do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu i możliwościach wspólnej modlitwy. Zachowując należyte zasady higieny pozostajemy do dyspozycji chorych i starszych parafian, których będziemy odwiedzali z posługą sakramentalną adekwatnie do zgłaszanych potrzeb.
W trosce o dobro duchowe, chcemy ostrzec przed zagrożeniem, jakim jest przesłanie, które dziś dociera do ludzi coraz powszechniej – bez względu na to, czy są tego świadomi, czy nie – a które jest straszliwe: że w nieszczęściu i cierpieniu lepiej zostawić Boga w spokoju, ponieważ jest On bezużyteczny. Bo jeśli nie potrzebujesz Go w takim momencie, to nigdy Go nie potrzebujesz. Decyzją episkopatu Kościół dał nam możliwość wewnętrznego duchowego rozeznania i podjęcia decyzji o uczestnictwie w niedzielnej Eucharystii zdejmując poprzez udzieloną dyspensę z naszej decyzji odpowiedzialność moralną. Zachowajmy jednak czujność, aby nie stała się ona jednak pretekstem do zatracenia i odebrania sobie wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii i Jego moc. Jako wspólnota wierzących nie oceniajmy zachowań i wiary innych, nie wywyższajmy się, a pokornie przyjmijmy wzajemny trud i ból jakim dla nas wierzących jest zaistniała sytuacja.
Osobom uczestniczącym w tym czasie w modlitwie za pośrednictwem mediów przypominamy, że w sytuacji, gdy nie ma możliwości przyjęcia komunii św. poprzez spożycie Ciała/Krwi Pańskiej, można – jeśli się jest w stanie łaski uświęcającej – wzbudzić pragnienie przyjęcia komunii i powiedzieć o nim Bogu w dowolnej formie, prosząc o sakramentalne zjednoczenie z Chrystusem. Skutkuje to faktycznym przyjęciem łaski Najświętszego Sakramentu. Optymalną sytuacją jest uczynienie tego w trakcie uczestnictwa w transmisji mszy św. (ale uczestnictwa – a nie tylko oglądania z robieniem jednocześnie innych rzeczy).
W sytuacji wprowadzenia nowych wytycznych, będziemy się do nich odnosić i informować Was na bieżąco.
Trwając w modlitwie za przyczyną NMP Królowej Rodzin i duchowej łączności Wasi duszpasterze.
Odsyłamy jednocześnie do zapoznania się z tekstami komunikatów:
Konferencji Episkopatu Polski
https://ekai.pl/rada-stala-kep-rekomenduje-dyspense-od-uczestnictwa-w-niedzielnej-mszy-sw/?fbclid=IwAR0zjnw7PO9gqeHplgQilzKigmVpHLig7OM-EKaajfMGIjRU1rVhnfKHyaM
Zarządzenia Arcybiskupa Metropolity Białostockiego.
https://archibial.pl/wiadomosci/2000-zarzadzenie-metropolity-bialostockiego-w-zwiazku-z-epidemia-koronawirusa/?fbclid=IwAR3lAYMYD-NcrOY94nGaVCy-wkWHVbujnHzOUYJrdGcBUjR-1u-c1j2CMEg


Podziel się na:
 • Digg
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Dodaj do ulubionych
 • Drukuj
 • email
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Twitter
 • Ulubione
 • Wykop
 • Śledzik