Ku wolności wyswobodził nas Chrystus

Informacja pobrana z bialystok.kik.opoka.org.pl – Ku wolności wyswobodził nas Chrystus

Szanowna Dyrekcja

 Klub Inteligencji Katolickiej w Białymstoku zwraca się z propozycją wzięcia udziału przez Państwa uczniów w Archidiecezjalnym Konkursie plastycznym „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus”, organizowanym dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, szkół specjalnych i licealnych województwa podlaskiego, w ramach XXXVI Dni Kultury Chrześcijańskiej „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” Białystok – październik 2018 r., przy współpracy Szkoły Podstawowej nr 7 w Białymstoku i Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej.

Celem niniejszego Konkursu Plastycznego jest przede wszystkim rozwijanie wyobraźni i twórczych umiejętności dzieci i młodzieży. Możliwość głębszego poznania Boga jako Stwórcy. Głębszego poznania własnej wiary i człowieka którego spotykamy w codziennym życiu oraz głęboko pojętej istoty chrześcijaństwa i Kościoła jako wspólnoty.

Myślą przewodnią konkursu plastycznego jest odnalezienie Boga w swoim życiu, odnalezienie Boga w drugim człowieku, odnalezienie Boga w Kościele oraz uświadomienie sobie czym jest wolność. Kim jestem, kim są moi współbracia na codziennym szlaku życia i przelanie tych obserwacji na kartkę papieru.

Poniżej załączamy Regulamin Konkursu, który prosimy rozpropagować wśród nauczycieli plastyki, techniki, katechezy i do innych nauczycieli.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności
Tadeusz Ruminowicz
Prezes Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej
w Białymstoku

 

 

 

Regulamin Konkursu Plastycznego
„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus”

1. Organizatorzy
• Klub Inteligencji Katolickiej w Białymstoku
mgr Tadeusz Ruminowicz, prezes Zarządu KIK
● Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej
• Szkoła Podstawowa nr 7 w Białymstoku
● mgr Konrad Bystrek, nauczyciel katechezy, tel. 608 468 301
mgr Bożena Major, nauczyciel świetlicy, tel. 604 424 234

2. Cele Konkursu Plastycznego
• Rozwijanie wyobraźni i twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.
• Kształtowanie wśród dzieci wrażliwości na drugiego człowieka.
• Odkrycie piękna jakie wynika z bycia dobrym, wolnym i radosnym człowiekiem, dzieckiem Bożym i chrześcijaninem.

3. Warunki uczestnictwa
– Uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych, gimnazjalnych i licealnych z województwa podlaskiego.
– Prace należy opatrzyć metryką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię, nazwisko ucznia i wiek, nazwę, adres oraz telefon szkoły do której uczęszcza uczestnik konkursu, nazwisko nauczyciela prowadzącego i telefon do opiekuna, zgoda od rodziców na prezentacje prac dziecka na forum publicznym
– Format prac: dowolny.
– Technika wykonania dowolna: malarstwo, rysunek, grafika warsztatowa, płaskorzeźba, wycinanka, wydzieranka, techniki mieszane, prace przestrzenna.
– Jury powołane przez organizatorów dokona oceny prac i przyzna nagrody, dyplomy oraz wyróżnienia.
– Nauczyciele prowadzący – opiekunowie uczniów nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie otrzymają podziękowania
– Organizatorzy nie przewidują dyplomów za udział w konkursie osób nie nagrodzonych
– Prace przechodzą na własność organizatorów

4. Terminy Konkursu
– Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą do 22 października 2018 roku (proszę o zapakowywanie prac w twarde opakowanie) do Szkoły Podstawowej nr 7 w Białymstoku,
ul Wiatrakowa 18, 15-827 Białystok woj. podlaskie, tel. 85 651 14 08
– Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu plastycznego odbędzie się
30 października 2018 r., (wtorek), o godzinie 11.00 w Szkole Podstawowej nr 7 w Białymstoku
– O wynikach konkursu opiekunowie i szkoły zostaną powiadomione telefonicznie (bardzo proszę o telefon komórkowy opiekuna i telefon do szkoły)

5. Osoby odpowiedzialne
• Szkoła Podstawowa nr 7 w Białymstoku
mgr Bożena Major, nauczyciel świetlicy, tel. 604 424 234
mgr Konrad Bystrek, nauczyciel religii, tel. 608 468 301

• Klub Inteligencji Katolickiej w Białymstoku
Tadeusz Ruminowicz – prezes Zarządu KIK
Teresa Orłowska – skarbnik KIK

• Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz upublicznienie w formie zdjęć wizerunku uczestnika w celach związanych z organizacją konkursu (publikacja na stronach internetowych i w prasie)

 

————————————–                  ——————————————
( miejscowość, data)                                        (czytelny podpis rodzica, opiekuna)


Podziel się na:
 • Digg
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Dodaj do ulubionych
 • Drukuj
 • email
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Twitter
 • Ulubione
 • Wykop
 • Śledzik