Konkurs Plastyczny „Wolność i Prawda to Jezus”

Informacja pobrana z bialystok.kik.opoka.org.pl – Konkurs Plastyczny „Wolność i Prawda to Jezus”

Regulamin Konkursu Plastycznego „Wolność i Prawda to Jezus”
dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych i licealnych
województwa podlaskiego

Pod Patronatem Honorowym
Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Tadeusza Wojdy Metropolity Białostockiego

w ramach XXXVIII Dni Kultury Chrześcijańskiej „Epidemia Nadziei”
Białystok – październik Anno Domini 2020 r.

1.Organizatorzy:
•Klub Inteligencji Katolickiej w Białymstoku, Tadeusz Ruminowicz, prezes Zarządu KIK
•Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej
•Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku:
mgr Konrad Bystrek, nauczyciel katechezy, tel. 608 468 301
mgr Bożena Major, nauczyciel świetlicy, tel. 604 424 234
2.Cele Konkursu Plastycznego:
• Rozwijanie wyobraźni i twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.
• Kształtowanie wśród dzieci wrażliwości na drugiego człowieka mającego duszę, otwartego na Boga.
• Odkrycie piękna jakie wynika z bycia dobrym, wolnym i radosnym człowiekiem, dzieckiem Bożym i chrześcijaninem, Polakiem i Europejczykiem.
3.Warunki uczestnictwa:
•Uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych i licealnych z województwa podlaskiego.
•Prace należy opatrzyć metryką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię, nazwisko ucznia i wiek, nazwę, adres oraz telefon szkoły do której uczęszcza uczestnik konkursu, nazwisko nauczyciela prowadzącego, dołączyć zgodę od rodziców na przetwarzanie danych z klauzulą informacyjną
•Format prac: dowolny.
•Technika wykonania dowolna: malarstwo, rysunek, grafika warsztatowa, płaskorzeźba, wycinanka, wydzieranka, techniki mieszane, prace przestrzenna.
•Jury powołane przez organizatorów dokona oceny prac i przyzna nagrody, dyplomy oraz wyróżnienia.
•Nauczyciele prowadzący – opiekunowie uczniów nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie otrzymają podziękowania
•Organizatorzy nie przewidują dyplomów za udział w konkursie osób nie nagrodzonych
•Prace przechodzą na własność organizatorów

Terminy Konkursu:
•Prace należy dostarczyć ze zgodą od rodziców/opiekunów osobiście lub pocztą do 04 listopada 2020 roku do Szkoły Podstawowej nr 7 im Hugona Kołłątaja w Białymstoku, ul Wiatrakowa 18. Prace dostarczone osobiście należy pozostawić w kartonie z napisem Konkurs Archidiecezjalny znajdującym się przy wejściu do szkoły w godzinach 7.00 – 17.00
•O wynikach konkursu opiekunowie i szkoły zostaną powiadomione telefonicznie
5.Osoby odpowiedzialne:
•Szkoła Podstawowa Nr 7 w Białymstoku
mgr Bożena Major, nauczyciel świetlicy, tel. 604 424 234
mgr Konrad Bystrek, nauczyciel religii, tel. 608 468 301
•Klub Inteligencji Katolickiej w Białymstoku
•Tadeusz Ruminowicz – prezes Zarządu KIK
Teresa Orłowska, skarbnik Zarządu KIK
•Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej


Podziel się na:
 • Digg
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Dodaj do ulubionych
 • Drukuj
 • email
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Twitter
 • Ulubione
 • Wykop
 • Śledzik