Konkurs plastyczny „Człowiek idący za Słowem, człowiek pragnący Kościoła”

Informacja pobrana z bialystok.kik.opoka.org.pl – Konkurs plastyczny „Człowiek idący za Słowem, człowiek pragnący Kościoła”

Klub Inteligencji Katolickiej w Białymstoku zwraca się z propozycją       wzięcia udziału przez Państwa uczniów w konkursie plastycznym „Człowiek idący za Słowem, człowiek pragnący Kościoła”, organizowanym dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych województwa podlaskiego, w ramach XXXV Dni Kultury Chrześcijańskiej „Kościół w polityce, polityka w Kościele” Białystok – październik 2017 r., przy współpracy Szkoły Podstawowej nr 7 w Białymstoku i Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej.

Celem niniejszego Konkursu Plastycznego jest przede wszystkim rozwijanie wyobraźni i twórczych umiejętności dzieci i młodzieży. Możliwość głębszego poznania Boga jako Stwórcy. Głębszego poznania własnej wiary i człowieka którego spotykamy w codziennym życiu oraz głęboko pojętej istoty chrześcijaństwa i Kościoła jako wspólnoty.

Myślą przewodnią konkursu plastycznego jest odnalezienie Boga w swoim życiu, odnalezienie Boga w drugim człowieku, odnalezienie Boga w Kościele oraz uświadomienie sobie kim jestem, kim są moi współbracia na codziennym szlaku życia i przelanie tych obserwacji na kartkę papieru.

Poniżej załączamy Regulamin Konkursu, który prosimy rozpropagować wśród nauczycieli plastyki, katechezy i innych nauczycieli.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności

Tadeusz Ruminowicz

Prezes Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Białymstoku

 

Regulamin Konkursu Plastycznego

„Człowiek idący za Słowem, człowiek pragnący Kościoła”

Dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych

województwa podlaskiego

 Pod Patronatem Honorowym:

Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Tadeusza Wojdy

Metropolity Białostockiego

 organizowany przez

Klub Inteligencji Katolickiej w Białymstoku

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej

Szkołę Podstawową nr 7  w Białymstoku

 W ramach XXXV Dni Kultury Chrześcijańskiej

„Kościół w polityce, polityka w Kościele”

Białystok – październik Anno Domini 2017

 1. Organizatorzy
 • Klub Inteligencji Katolickiej w Białymstoku

Tadeusz Ruminowicz, prezes Zarządu KIK

 • Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej
 • Szkoła Podstawowa nr 7 w Białymstoku

mgr Konrad Bystrek, nauczyciel katechezy, tel. 608 468 301

mgr Bożena Major, nauczyciel świetlicy, tel. 604 424 234

 1. Cele Konkursu Plastycznego
 • Rozwijanie wyobraźni i twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.
 • Kształtowanie wśród dzieci wrażliwości na drugiego człowieka.
 • Odkrycie piękna jakie wynika z bycia dobrym i radosnym chrześcijaninem.

3. Warunki uczestnictwa

– Uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych z województwa podlaskiego.

–   Prace należy opatrzyć metryką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię, nazwisko ucznia i wiek, nazwę, adres oraz telefon szkoły do której uczęszcza uczestnik konkursu, nazwisko nauczyciela prowadzącego i telefon do opiekuna, zgoda od rodziców na prezentacje prac dziecka na forum publicznym

–  Format prac: dowolny.

–  Technika wykonania dowolna: malarstwo, rysunek, grafika warsztatowa, płaskorzeźba,  wycinanka, wydzieranka, techniki mieszane, prace przestrzenna.

–  Jury powołane przez organizatorów dokona oceny prac i przyzna nagrody, dyplomy oraz  wyróżnienia.

 –  Nauczyciele prowadzący – opiekunowie uczniów nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie otrzymają podziękowania

–  Organizatorzy nie przewidują dyplomów za udział w konkursie osób nie nagrodzonych

–  Prace przechodzą na własność organizatorów

 1. Terminy Konkursu

–  Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą  do 16 października 2017 roku (proszę o  zapakowywanie prac w twarde opakowanie) do Szkoły Podstawowej nr 7 w Białymstoku,

 1. Wiatrakowa 18, 15-827 Białystok woj. podlaskie, tel. 85 651 14 08

–  Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu plastycznego odbędzie się

23 października 2017 r., (poniedziałek), o godzinie 13.00 w Szkole Podstawowej nr 7 w Białymstoku

– O wynikach konkursu opiekunowie i szkoły zostaną powiadomione telefonicznie (bardzo proszę o telefon komórkowy opiekuna i telefon do szkoły)

 1. Osoby odpowiedzialne

Szkoła Podstawowa nr 7 w Białymstoku

mgr Bożena Major, nauczyciel świetlicy, tel. 604 424 234

mgr Konrad Bystrek, nauczyciel religii, tel. 608 468 301

Klub Inteligencji Katolickiej w Białymstoku

Tadeusz Ruminowicz – prezes Zarządu KIK

Jadwiga Śliwonik – skarbnik Zarządu KIK


Podziel się na:
 • Digg
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Dodaj do ulubionych
 • Drukuj
 • email
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Twitter
 • Ulubione
 • Wykop
 • Śledzik