Zakończenie roku akademickiego 2023/2024

Informacja pobrana z teologia.archibial.pl – Zakończenie roku akademickiego 2023/2024

16 czerwca 2024 r. w Instytucie Teologicznym miało miejsce zakończenie roku akademickiego  2023/2024. Mszę św. pod  przewodnictwem ks. abp Józefa Guzdka Metropolity Białostockiego, w Archikatedrze Białostockiej pw. Wniebowzięcia NMP, celebrowali: ks. dr hab. Andrzej Proniewski, ks. dr Piotr Augustynowicz i ks. lic. Michał Urban.  Homilię wygłosił ks. abp Józef Guzdek.  W nawiązaniu do Ewangelii, życzył, aby tak jak ziarno rzucone w ziemię kiełkuje, rośnie, a  kiedy przychodzi czas na żniwo wydaje obfity plon, tak nabyta wiedza niech zaowocuje szerzeniem słów Pisma Świętego wśród wiernych.

Po nabożeństwie, w siedzibie Instytutu Teologicznego w Centrum Wystawienniczo – Konferencyjnym, odbyło się podsumowanie pracy dydaktycznej w roku akademickim 2023/2024.

Ks. dyrektor Andrzej Proniewski podsumował mijający rok akademicki. Zaznaczył, jak istotnym  wydarzeniem była zmiana siedziby Instytutu.

Pogratulował studentom ukończenia Studiów Podyplomowych. Zaznaczył, żeod tego roku są też  w Instytucie studenci Studiów nad Rodziną.

W tym roku pięciu studentów kończy studia magisterskie teologiczne.

Uczestnikom Teologii dla świeckich i uczestnikom wykładów z Teologii biblijnej Starego i Nowego Testamentu zostały wręczone dyplomy.

Podziękował wykładowcom i studentom za wspólną pracę i  wytworzenie we wzajemnych kontaktach życzliwej, przyjaznej atmosfery. Życzył wszystkim dobrego wypoczynku. Na zakończenie ks. abp Józef Guzdek udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

[See image gallery at teologia.archibial.pl]