ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 29 czerwca 2024

Informacja pobrana z kozince.pl – ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 29 czerwca 2024

.

10:00-11:00 Kozińce

11:00-12:00 Zalesie

12:00-13:00 Obrubniki

13:00-14:00 Kulikówka

14:00-15:00 Szaciły

15:00-16:00 Czciciele Miłosierdzia

16:00-17:00 Wspólnoty i grupy

17:00-18:00 Koła Żywego Różańca