Daily Archive: 27 stycznia 2023

BÓG NIGDY NIE ZNIKA

Informacja pobrana z chcejezusa – BÓG NIGDY NIE ZNIKA Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się…
Read more

OBYŚ I TY SIĘ ROZCZAROWAŁ

Informacja pobrana z chcejezusa – OBYŚ I TY SIĘ ROZCZAROWAŁ Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: “Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością,…
Read more