Daily Archive: 8 stycznia 2023

TEN DZIEŃ W MIŁOŚĆ JEST POCZĘTY

Informacja pobrana z chcejezusa – TEN DZIEŃ W MIŁOŚĆ JEST POCZĘTY W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy,…
Read more

JEDNI Z NAS

Informacja pobrana z chcejezusa – JEDNI Z NAS Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienna za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym…
Read more