Konkursie literackim i plastycznym dla dzieci i młodzieży pt.: „Cień Ojca”

Informacja pobrana z akcja-katolicka.bialystok.opoka.org.pl – Konkursie literackim i plastycznym dla dzieci i młodzieży pt.: „Cień Ojca”

XIII Dni Kultury Katolickiej
Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej
we współpracy
z Wydziałem Katechetycznym Kurii Metropolitalnej Białostockiej
zaprasza:
Rodziny, Nauczycieli, Uczniów szkół podstawowych, średnich i placówek oświatowo-kulturalnych z województwa podlaskiego
do wzięcia udziału w
Konkursie literackim i plastycznym dla dzieci i młodzieżypt.: „Cień Ojca”

cienRegulamin
1. Konkurs organizowany jest w roku Świętego Józefa – Patrona Kościoła Katolickiego. Organizatorem konkursu jest Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej.
2. Celem konkursu jest: • uzmysłowienie przez dzieci i młodzież roli Świętego Józefa w Historii Zbawienia, w pogłębianiu naszej wiary w przeżywanym roku duszpasterskim w kontekście Roku Świętego Józefa (8.12.2020 – 8.12.2021), • zaproszenie w Roku Świętego Józefa do nowego i autentycznego nawrócenia do Chrystusa, także poprzez odniesienie się do roli Świętej Rodziny jako wzoru do naśladowania („W rodzinie można doświadczyć szczerej komunii, gdy jest ona domem modlitwy, gdy miłość jest głęboka i czysta, gdy przebaczenie przeważa nad niezgodą, gdy codzienna chropowatość życia jest łagodzona przez wzajemną czułość i pogodną akceptację woli Boga”, Ojciec Święty Franciszek, 27-12-2020, w święto Świętej Rodziny), • uświadomienie, że w rodzinie poprzez wartościową lekturę utrwalamy wiarę, • wzbudzenie refleksji nad tym, komu zawdzięczam to, że jestem chrześcijaninem? • wskazanie sytuacji, które pomagają odkrywać i utwierdzać wiarę, • ujawnienie talentów i promocja uzdolnionych twórców.
3. Konkurs w formie literackiej (wiersz, rozprawka) oraz plastycznej przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, średnich,  a także z placówek oświatowo-kulturalnych, tylko z województwa podlaskiego.
4. Podstawowym polecanym utworem jest dzieło Jana Dobraczyńskiego „Cień Ojca” („Polski pisarz Jan Dobraczyński w książce +Cień Ojca+ opowiedział w formie powieści o życiu świętego Józefa. Przez sugestywny obraz cienia określił postać Józefa, który w stosunku do Jezusa jest cieniem Ojca Niebieskiego na ziemi: osłania Go, chroni, nie odstępuje od Niego, podążając Jego śladami” Ojciec Święty Franciszek, 8-12-2020).