Daily Archive: 21 października 2019

Badanie podręczników do nauki religii

Informacja pobrana z katecheza.archibial.pl – Badanie podręczników do nauki religii Wszyscy katecheci w Polsce proszeni są o wypełnienie ankiety dotyczącej podręczników do nauki religii. Celem badań jest poznanie wartości podręczników, a w szczególności ustalenie stopnia i zakresu spełnienia założeń…
Read more

Formacja permanentna katechetów – przypomnienie

Informacja pobrana z katecheza.archibial.pl – Formacja permanentna katechetów – przypomnienie Przypominamy, że w czasie trwania posługi katechetycznej każdy Katecheta zobowiązany jest do udziału w permanentnej formacji intelektualnej i duchowej oraz do pogłębiania i aktualizowania swoich kwalifikacji katechetycznych (por. Umowa Wydziału…
Read more