Daily Archive: 25 czerwca 2019

JEDEN ZA WSZYSTKICH

Informacja pobrana z wzchbialystok.pl – JEDEN ZA WSZYSTKICH JEDEN ZA WSZYSTKICH„Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. Zawołanie to, każdy słyszał je przynajmniej raz, najczęściej kojarzy…

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Informacja pobrana z bialystok.caritas.pl – Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Niniejszym informujemy, iż na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1191902 zostały zamieszczone dokumenty dotyczące postępowania na   wykonanie prac modernizacyjnych w ramach przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku Caritas mieszczącego się…
Read more