II NOCNA DROGA KRZYŻOWA

Informacja pobrana z parafia-fasty.pl – II NOCNA DROGA KRZYŻOWA

W dniu 16 marca 2018r po raz drugi wyruszy na terenie naszej parafii NOCNA DROGA KRZYŻOWA DLA MĘŻCZYZN

Zapraszamy zatem każdego mężczyznę na II NOCNĄ DROGĘ KRZYŻOWĄ,

W tym roku Kościół przypomina nam, że wszyscy jesteśmy napełnieni Duchem świętym, dlatego hasłem tegorocznej nocnej drogi krzyżowej są słowa św. Pawła do Tymoteusza: „Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia” (2 Tm 1, 7)

Rozpoczynamy Mszą Św. o godz. 21.00 w naszej Świątyni, na drogę wyruszamy ok 22, powrót po 8km ok 1 w nocy, będzie możliwość spowiedzi i kończymy modlitwą osobistą.

Ze względów organizacyjnych, aby każdy mógł dostać rozważania i mapę, przyjmujemy zapisy po każdej Mszy Świętej: w terminie do 15 marca 2018 roku oraz pod nr tel. 508 111 308

Przebieg NDK:

 • uczestnicy będą wyruszać w grupach maksymalnie 5-6 osobowych; poszczególny grupy będą wyruszać na drogę w ok. 5 min. odstępach; ZAPROSZENI JESTEŚMY DO PRZEŻYWANIA DROGI W CISZY;

 • na trasie zostaną zaznaczone poszczególne stacje Drogi Krzyżowej, przy których uczestnicy będą modlić się przygotowanymi rozważaniami;

 • uczestnicy otrzymają mapę trasy z zaznaczonymi stacjami Drogi Krzyżowej oraz rozważaniami męki i śmierci Jezusa;

Ekwipunek:

 • NIEWIELKI DREWNIANY KRZYŻ – jeżeli czujesz taką potrzebę;

 • każdy uczestnik powinien posiadać elementy odblaskowe (najlepiej kamizelkę odblaskową);

 • strój odpowiedni do maszerowania, ciepły, przeciwdeszczowy;

 • wygodne buty – może być błoto;

 • latarka z dodatkowym kompletem baterii;

 • ciepłe napoje w termosie (kawa, herbata);

 • suchy prowiant, owoce;

 • apteczka, w szczególności materiały opatrunkowe;

 • telefon komórkowy.

Trasa:

 • na terenie parafii ok 8 km po drogach bocznych i polnych oraz poboczami dróg lokalnych.

Uczestnictwo – Udział w Nocnej Drodze Krzyżowej:

 • na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru tego wydarzenia,

 • tylko dla osób bez przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tego typu wydarzeniu, aktywnych fizycznie,

 • dla osób, które ukończyły 18 lat, a w przypadku osób niepełnoletnich – pod opieką osoby dorosłej.

Pozostałe informacje:

 • w trakcie Drogi uczestnicy powinni przestrzegać przepisy ruchu drogowego i zachować szczególną ostrożność;

 • w razie niemożności dalszego kontynuowania Drogi, każdy samodzielnie zabezpiecza powrót do domu,

 • uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,

 • uczestnictwo w Nocnej Drodze Krzyżowej wymaga dobrego stanu zdrowia,

Do zobaczenia na drodze!