Wszechświatowy Dzień Uwielbienia – dziękujemy!

Informacja pobrana z chcejezusa – Wszechświatowy Dzień Uwielbienia – dziękujemy!

Za nami kolejny Wszechświatowy Dzień Uwielbienia! Dziękujemy wszystkim, którzy wpisali się na “Piątki”!

Bóg jest godzien uwielbienia, dlatego każdego dnia pamiętajmy o tym, by oddać Mu chwałę!