List w sprawie ośrodka rekolekcyjnego DK

Informacja pobrana z bialystok.oaza.pl/dk – List w sprawie ośrodka rekolekcyjnego DK

family-1266188_1920Kochana wspólnoto Domowego Kościoła

Pragniemy przedstawić aktualną na dzień dzisiejszy sytuację w zakresie zaplecza rekolekcyjnego wspólnoty Domowego Kościoła archidiecezji białostockiej.

Jak wiecie, około 4 lat wstecz zostały omówione z Caritas Archidiecezji Białostockiej zasady udostępnienia naszej wspólnocie części należącego do Caritas budynku w miejscowości Chmielnik k. Czarnej Białostockiej. Została podpisana pomiędzy przedstawicielami obu stron umowa kościelna określająca intencje i zobowiązania stron.

Powyższy budynek został przekazany przez poprzedniego właściciela na rzecz Caritas w stanie wymagającym gruntownego remontu obejmującego zarówno wymianę dachu, okien i kompleksowego remontu wnętrz oraz wszystkich instalacji  (elektrycznej, sanitarnej, wodnej). Pierwszymi pracami, które wzięła na siebie Caritas była wymiana dachu oraz docieplenie i wykończenie elewacji. Następnie, przez okres ponad 3 lat, nasza Wspólnota angażowała się w remont zarówno finansowo (poprzez organizowanie cyklicznych zbiórek po parafiach, dobrowolnych wpłat członków) jak też własną pracą. Przez cały okres zaangażowania DK w remont ośrodka, Caritas wspomagała nasze poczynania poprzez dostarczanie pozyskiwanych z różnych źródeł materiałów wykorzystywanych przy pracach wykończeniowych.

W czasie wakacji 2016r. obiekt był na tyle przygotowany do użytku, że zostały w nim zorganizowane dwie tury ORAR-ów. Jednakże w dalszym ciągu ośrodek po remoncie nie uzyskał akceptacji użytkowej przez straż pożarną. Przepisy przeciwpożarowe wymagają bowiem wykonania specjalnych okien oddymiających na klatce schodowej, jak też zapewnienia większej niż aktualnie wydajności instalacji wodociągowej (do celów przeciwpożarowych). Powyższe dwie inwestycje wiążą się z koniecznością wyłożenia około 150 tys. zł. Jest to ogromna kwota jak na nasze możliwości, zaś użytkowanie obiektu bez wykonania tych inwestycji wiązałoby się nie tylko z narażeniem prowadzących rekolekcje na interwencje ze strony inspektorów pożarnictwa, ale przede wszystkim uczestników rekolekcji na zagrożenie życia i zdrowia w razie powstania pożaru w obiekcie.

Jednocześnie w dość trudnej sytuacji znalazł się sąsiadujący z naszym ośrodkiem rekolekcyjnym ośrodek terapii uzależnień Metanoia, także należący do Caritas Archidiecezji Białostockiej. Ze względu na konieczność szybkiego dostosowania tego obiektu do przepisów, zaszła potrzeba niezwłocznego przeprowadzenia jego generalnego remontu. Realizacja takiego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa przy jednoczesnym zamieszkaniu  tam podopiecznych. W tej sytuacji ksiądz Adam Kozikowski – Dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej poprosił o spotkanie, w którym udział wzięli ze strony Caritas: ks. Adam Kozikowski oraz ks. Piotr Kobeszko – opiekujący się z ramienia Caritas ośrodkiem, zaś ze strony DK: moderator DK – ks. Krzysztof Łapiński, para diecezjalna – Ela i Tomek Wiszowaci oraz odpowiedzialny za Diakonię Rekolekcyjną oraz za prace w ośrodku – Adam Drewnowski. Na spotkaniu, ks. Kozikowski  zaproponował wyłożenie przez Caritas środków potrzebnych na dostosowanie naszego obiektu do wymogów przeciwpożarowych w zamian za udostępnienie naszego obiektu na potrzeby kontynuowania działalności ośrodka Metanoia w okresie remontu tegoż ośrodka. Remont Metanoi ma się rozpocząć w marcu 2017 r. i zakończyć przed wakacjami 2018r.  Para diecezjalna wspólnie z księdzem moderatorem Krzysztofem Łapińskim wyraziła zgodę na propozycję Caritas. Takie rozwiązanie nie tylko pozwoli nam na przeskoczenie problemu ze sfinansowaniem kosztów dostosowania naszego ośrodka do wymogów przeciwpożarowych, ale też pozwoli przetrwać ośrodkowi Metanoia, który przywraca do normalnego życie młodzież, która wpadła w pułapkę uzależnienia. Caritas, po zakończeniu użytkowania naszego ośrodka w 2018r. przeprowadzi remont odświeżający pomieszczeń (w razie zaistnienia takiej potrzeby). Przez czas użytkowania ośrodka przez Metanoia, nasze meble zostaną zgromadzone w niedostępne dla podopiecznych miejsce i będą użytkowane meble Metanoi.

Dodatkowo należy wyjaśnić, iż ze względu na nierozwiązane do tej pory kwestie przeciwpożarowe nie były przez nas planowane w Czarnej Białostockiej OAZY DK na wakacje 2017r. Rozważaliśmy przeprowadzenie tam ORAR-u I st. (w czasie długiego weekendu majowego), na który aktualnie uzyskaliśmy od Caritas miejsce w ich ośrodku w Supraślu. Ośrodek ten – jak mogła się przekonać część członków naszej wspólnoty – jest świeżo po remoncie i posiada pokoje o wysokim standardzie z osobnymi łazienkami przy każdym pokoju. Otrzymaliśmy też od Caritas zapewnienie możliwości korzystania z tego ośrodka przy organizowaniu innych wydarzeń DK.

Żywimy nadzieję, że nasze wyjaśnienia spotkają się ze zrozumieniem ze strony całej wspólnoty.

Szczęść Boże
Ks. Krzysztof Łapiński
Ela i Tomek Wiszowaci