Daily Archive: 29 stycznia 2017

Pogrzeb

Informacja pobrana z bialystok.oaza.pl/dk – Pogrzeb W dniu 27.01.2017 roku odeszła do Pana Stanisława Kozak z kręgu przy parafii Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. W dniu 31.01.2017 roku (wtorek) od godz. 17 do godz. 21 ciało Zmarłej zostanie wystawione w…
Read more

Ogłoszenia 4 Niedziela zwykła – 2017-01-29

Informacja pobrana z rkalinowski.pl – Ogłoszenia 4 Niedziela zwykła – 2017-01-29 2 lutego Święto Ofiarowania Pańskiego. Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 16.30 i 18.00. Poświęcenie gromnic na każdej mszy. Jest to również światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Taca przeznaczona…
Read more

Ogłoszenia Duszpasterskie 20170129

Informacja pobrana z zmartwychwstania.pl – Ogłoszenia Duszpasterskie 20170129 Archiwum ogłoszeń > (/ogloszenia-duszpasterskie/247.html?Itemid=189) Dzisiaj czwarta niedziela zwykła. Wspomnienie św. Jana Bosko, Kapłana (31.01). We czwartek (2.02) święto Ofiarowania Pańskiego, czyli Matki Bożej Gromnicznej. Jest to również Dzień Życia Konsekrowanego, czyli…
Read more

Og³oszenia Duszpasterskie 20170129

Informacja pobrana z zmartwychwstania.pl – Og³oszenia Duszpasterskie 20170129 Archiwum og³oszeñ > (/ogloszenia-duszpasterskie/247.html?Itemid=189) Dzisiaj czwarta niedziela zwyk³a. Wspomnienie ¶w. Jana Bosko, Kap³ana (31.01). We czwartek (2.02) ¶wiêto Ofiarowania Pañskiego, czyli Matki Bo¿ej Gromnicznej. Jest to równie¿ Dzieñ ¯ycia Konsekrowanego, czyli…
Read more

29 stycznia 2017 – IV Niedziela Zwykła

Informacja pobrana z dojlidyparafia.pl – 29 stycznia 2017 – IV Niedziela Zwykła 1. W czwartek, 02 lutego przypada Święto Ofiarowania Pańskiego, zwane tradycyjnie – Matki Boskiej Gromnicznej,  jest to również Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Modlimy się szczególnie w intencji…
Read more

TRANSMISJA MSZY ŚWIĘTEJ NA ŻYWO

Informacja pobrana z bialystok.tradycjakatolicka.pl – TRANSMISJA MSZY ŚWIĘTEJ NA ŻYWO Msza Święta – IV Niedziela po Objawieniu Pańskim29 stycznia 2017 r., godz.: 10:30 ks. Grzegorz Śniadoch IBP   Ochotnego dawcę miłuje Bóg… 2 Kor 9, 7 Jeżeli chcieliby Państwo…
Read more