¦w. Micha³ Archanio³ 2016

Informacja pobrana z zmartwychwstania.pl – ¦w. Micha³ Archanio³ 2016

Rekolekcje Adwentowe z nawiedzeniem
Figury ¦w. Micha³a Archanio³a