Ewangelizacja 4 czerwca

Informacja pobrana z chcejezusa – Ewangelizacja 4 czerwca

Flash Mob:
http://izydor.tv/video/891

Marsz do Katedry:
http://izydor.tv/video/892

Modlitwa za miasto w katedrze:
http://izydor.tv/video/890