Zakończenie i Podsumowanie Akcji Poczta Miłosierdzia w Archidiecezji Białostockiej

Informacja pobrana z bialystok.ksm.org.pl – Zakończenie i Podsumowanie Akcji Poczta Miłosierdzia w Archidiecezji Białostockiej

W dniu dzisiejszym 5 kwietnia 2016 o godz. 11:00 odbyła się konferencja prasowa oficjalnie kończąca wielkopostną akcję Poczta Miłosierdzia, organizowaną przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży naszej archidiecezji. Konferencję poprowadzili przedstawiciele KSM- ks. Wojciech Kapica, Patrycja Marczak oraz Małgorzata Karpiesiuk. W wydarzeniu udział wzięli również zaproszeni goście p. Jolanta Dziekońska- katechetka z XI Liceum Ogólnokształcącego wraz z przedstawicielami uczniów oraz gość specjalny ks. Rafał Cyfka
z organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKWP). Na konferencji zostały przedstawione dane podsumowujące akcję. Podczas uroczystego finału w Niedzielę Miłosierdzia, w czasie Eucharystii o godz. 15:00 złożono 63 skrzynki Poczty Miłosierdzia, w których znajdowało się 4 445 tys. Listów, w tym 1831 rysunków, 2213 listy w języku polskim, 357 w języku angielskim, 20 w języku hiszpańskim, 12 po francusku, 7 po niemiecku, 2 w języku rosyjskim,1 po turecku oraz dwa listy nadesłane drogą elektroniczną. P. Jolanta Dziekońska wraz z uczniami opowiedziała o przebiegu akcji w XI LO, o tym jak bardzo młodzież przejęła się losem prześladowanych chrześcijan i z zaangażowaniem włączyła się w akcję. Ksiądz Rafał Cyfka nakreślił dramatyczną sytuację chrześcijan w krajach Afryki oraz przekazał wyrazy wdzięczności naszej Archidiecezji za wszelką pomoc, okazane zainteresowanie
i troskę o wspólnoty chrześcijan na terenach ogarniętych konfliktami i prześladowaniami, zapewnił też, że listy zostaną przekazane wspólnotom chrześcijan przez pracowników PKWP oraz księży biskupów posługujących na tamtych terenach, częściowo już w maju. Na zakończenie konferencji listy zostały uroczyście przekazane ks. Rafałowi przez ks. Wojciecha Kapicę oraz młodzież.

Małgorzata Karpiesiuk
Prezes Zarządu KSM Archidiecezji Białostockiej

Zakończenie i Podsumowanie Akcji Poczta Miłosierdzia w Archidiecezji Białostockiej

FacebookTwitterGoogle+Podziel się