Wielkopostna akcja "Poczta Miłosierdzia"

Informacja pobrana z katecheza.archibial.pl – Wielkopostna akcja „Poczta Miłosierdzia”

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Białostockiej i Wydział Katechetyczny zachęcają do udziału w wielkopostnej akcji „Poczta Miłosierdzia”. Prosimy uczniów o napisanie krótkiego listu do prześladowanych chrześcijan. Najmłodsze dzieci mogą wykonać rysunek. Listy w niezaklejonych kopertach wrzucamy do specjalnej skrzynki. Na kopercie zaznaczamy w jakim języku został napisany list (polski, angielski, hiszpański, francuski). Szkoły, które się zgłoszą do akcji, otrzymują specjalną skrzynkę pocztową, która przez cały Wieki Post będzie stała w szkole. Skrzynki można już odbierać w Wydziale Katechetycznym w godzinach pracy Sekretariatu. Więcej informacji o akcji: pobierz.docx. Książeczka z materiałami do homilii i katechez: pobierz.pdf.