Akcja Poczta Miłosierdzia w Archidiecezji Białostockiej – wprowadzenie

Informacja pobrana z bialystok.ksm.org.pl – Akcja Poczta Miłosierdzia w Archidiecezji Białostockiej – wprowadzenie

Od 8 grudnia 2015 przeżywamy w Kościele Rok Miłosierdzia, ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka. Skłania nas do przemyśleń i refleksji. Pragniemy uświadomić sobie i z większą otwartością i wdzięcznością przyjąć dar Bożego Miłosierdzia względem nas samych, ale zastanawiamy się również w jaki sposób możemy uczyć się od Pana Boga miłosiernej postawy względem sióstr i braci i jak realizować ją w tych dwóch głównych wymiarach jakim jest przebaczenie oraz świadczenie pomocy, wsparcia tym, którzy tego potrzebują, wychodzenie naprzeciw ludzkim troskom i słabościom. Doskonałymi wskazówkami, ukierunkowującymi nas na to, w jaki sposób możemy to czynić, są uczynki miłosierdzia względem duszy oraz ciała.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży działające w naszej Archidiecezji pragnie nas zaprosić do włączenia się w inicjatywę o nazwie „Poczta Miłosierdzia”, która swe założenia opiera na wezwaniu, by pocieszać strapionych. Tymi, którzy najbardziej potrzebują naszego pocieszenia, wsparcia i świadomości o naszej o nich pamięci są chrześcijanie prześladowani w tak wielu krajach świata. Niemalże każdego dnia docierają do nas smutne i często przerażające informacje mówiące o losie i trudnej sytuacji naszych braci w wierze. W wielu krajach miliony chrześcijan jest prześladowanych, torturowanych, dyskryminowanych, poniżanych, a także mordowanych z powodu swej przynależności do Chrystusa. Podejmujemy wiele inicjatyw, aby przyjść im z pomocą. Najczęściej są to zbiórki darów materialnych, a także liczne akcje modlitewne. Poczta Miłosierdzia to inicjatywa pisania listów do chrześcijan prześladowanych. Także i my będziemy mogli wziąć w niej udział.

Akcja trwa od I Niedzieli Wielkiego Postu aż do Święta Miłosierdzia Bożego. Każda parafia naszej Archidiecezji, a także zainteresowane szkoły otrzymają czerwone skrzynki pocztowe opatrzone napisem: „Poczta Miłosierdzia”. Do skrzynki tej będzie można wrzucać listy skierowane do chrześcijan prześladowanych, pisane w językach takich jak: polski, angielski, francuski, hiszpański. Treść takiego listu powinna zawierać słowa wsparcia, otuchy i zapewnienia o naszej pamięci, także modlitewnej oraz o naszej z nimi solidarności. Jednocześnie, w ramach jałmużny wielkopostnej, będzie można dodatkowo nabyć Biblię dla dzieci z obrazkami. Każdy sprzedany egzemplarz umożliwi zakup 4 Pism Świętych w krajach misyjnych. Finał akcji został zaplanowany na Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Przedstawiciele poszczególnych parafii i szkół będą proszeni o stawienie się ze skrzynką w tym dniu w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku na wspólnej Eucharystii podczas której, w uroczystej procesji, będą niesione skrzynki „Poczty Miłosierdzia”. Następnie listy zostaną wręczone księżom pracującym w danych krajach, a oni przekażą je swoim wiernym.

Zapraszamy do wzięcia udziału w tej akcji, okażmy solidarność i miłość naszym siostrom i braciom, którzy cierpią prześladowania ze względu na swą przynależność do Chrystusa!

Małgorzata Karpiesiuk

Prezes KSM Archidiecezji Białostockiej.

FacebookTwitterGoogle+Podziel się