Rocznica mêczeñskiej ¶mierci b³. Ks. Jerzego Popie³uszki 20151018

Informacja pobrana z zmartwychwstania.pl – Rocznica mêczeñskiej ¶mierci b³. Ks. Jerzego Popie³uszki 20151018

(images/stories/fotogal/religijne/popieluszko201510/20151018-181439.jpg)

18.1.02015 w naszym ko¶ciele o godz. 18.00 Mszy ¶w. w 31 rocznicê mêczeñskiej ¶mierci b³. Ks. Jerzego Popie³uszki
przewodniczy³ Abp Edward Ozorowski, Metropolita Bia³ostocki, kazanie wyg³osi³ Kapelan Ludzi Pracy.