1 wrze¶nia 2015 r – 76 rocznica wybuchu II wojny ¶wiatowej

Informacja z: zmartwychwstania.pl – 1 wrze¶nia 2015 r – 76 rocznica wybuchu II wojny ¶wiatowej

1.09.2015
w 76-t± rocznicê wybuchu
II wojny ¶wiatowej
w naszym ko¶ciele zosta³a odprawiona
uroczysta Msza ¶w. o godz. 17.00
której przewodniczy³
Abp. Edward Ozorowski,
Metropolity Bia³ostockiego.